Pedagogiczno-techniczna praca biblioteki szkolnej Drukuj
Wpisany przez Wiesław Dąbek   
poniedziałek, 16 grudnia 2019 08:11

Biblioteka szkolna w nowych warunkach tego roku szkolnego nie zwolniła tempa swojej działalności pod względem pracy pedagogicznej i pracach technicznych. Nadal jest duży ruch w bibliotece. Zwiększyła się wypożyczalność lektur szkolnych, trwają prace konserwacji zbiorów bibliotecznych, porządkowanie zbiorów audiowizualnych, a uczniowie klas pierwszych pobierają naukę gry w szachy. Uczennice szkoły branżowej pierwszego stopnia wykonują rzucające się w oko gazetki szkolne z aktualną mikołajkową tematyką. Bardzo pomocna, jak się okazuje, jest praca stażystki z powiatowego Biura Pracy w Golubiu - Dobrzyniu. Materiał przygotował nauczyciel bibliotekarz Wiesław Dąbek.